Trang chủ Tin tức [Cập nhật] Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính mới nhất

[Cập nhật] Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính mới nhất

bởi hocquantrikinhdoanh
Cập nhật ngày: 10 Tháng Một, 2023 54 lượt xem

Báo cáo tài chính là gì?

Trước khi tìm hiểu về hướng dẫn đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp, các bạn cần tìm hiểu khái niệm của Báo cáo tài chính (BCTC).

Báo cáo tài chính (BCTC) là gì?

Báo cáo tài chính là tổng hợp các thông tin tài chính được trình bày dưới dạng bảng biểu để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp.

Một báo cáo tài chính cơ bản sẽ bao gồm 2 phần chính là tài sản và một bên sẽ bao gồm vốn chủ sở hữu và nợ. Báo cáo thường được công bố định kỳ.

Bộ báo cáo tài chính cần chú ý những vấn đề gì?

Về cơ bản, một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh sẽ gồm các báo cáo chính như sau:

 • Báo cáo các thông tin Ban giám đốc
 • Báo cáo của công ty kiểm toán tự chủ
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo KQHĐ kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

hướng dẫn đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Những điều cần quan tâm khi báo cáo tài chính

Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp qua 9 bước

Sau đây sẽ là hướng dẫn đọc báo cáo tài chính cơ bản cho các bạn.

Bước 1: Xem xét ý kiến Kiểm toán viên đưa ra

Trước khi tìm hiểu cách đọc bảng báo cáo tài chính, các bạn cần phải xem ý kiến của kiểm toán viên. Đây là một phần rất quan trọng để chúng ta biết được các nội dung trong báo cáo tài chính có thật sự đáng tin cậy hay không.

Thông thường, bước đầu tiên trong việc hướng dẫn đọc hiểu báo cáo tài chính, đó chính là các bạn sẽ xem ý kiến của kiểm toán. Các ý kiến của KTV về 1 bộ báo cáo. Đó là:

 • Chấp nhận toàn phần
 • Ngoại trừ
 • Không chấp nhận
 • Từ chối.

Khi bạn xem nội dung của ý kiến kiểm toán, và bạn thấy rằng ý kiếm kiểm toán là chấp nhận toàn phần. Điều này có nghĩa báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý và có thể sử dụng cho mục đích phân tích tài chính hoặc đầu tư.

Trong trường hợp Báo Cáo Tài Chính có sai sót đáng kể, kiểm toán viên phát hiện và doanh nghiệp đã điều chỉnh theo đề nghị của KTV. Mức độ tin cậy báo cáo tài chính sẽ giảm dần theo ý kiến của kiểm toán viên.

Bước 2: Cách đọc bảng cân đối kế toán

Tiếp theo trong phần hướng dẫn đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp đó là bạn cần hiểu các nội dung trong bảng cân đối kế toán. BCTC cho người đọc thấy tình hình tài chính tại một thời điểm.

hướng dẫn đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính hợp nhất

Phương trình cân bằng mà bạn cần nhớ là:

Tài sản giá trị = Nợ cần phải trả + Vốn chủ sở hữu

Trong phần hướng dẫn đọc báo cáo tài chính này, các bạn cần nắm được phân tích báo cáo tài sản. Tài sản trong báo cáo tài chính được chia thành 2 loại là tài sản ngắn hạn và dài hạn.

Tài sản ngắn hạn là có thể chuyển đổi thành tiền mặt, tài sản được duy trì dưới 1 năm hoặc 1 năm tài chính. Bao gồm:

 • Tài sản có giá trị
 • Hàng tồn kho
 • Các khoản phải thu

Tùy vào ngành nghề kinh doanh mà lượng hàng tồn kho sẽ khác nhau.

 • Tài sản dài hạn, trong đó có tài sản cố định và tài sản vô hình.
 • Tài sản hữu hình và vô hình nằm trong nhóm tài sản cố định

Tiếp theo để có thể nắm rõ nội dung của hướng dẫn đọc và phân tích báo cáo tài chính, các bạn cần tìm hiểu về nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

 • Nợ phải trả và vốn CSH sẽ ở bên nguồn vốn. Nợ phải trả là việc doanh nghiệp thanh toán các khoản nợ của mình. Nợ phải trả sẽ được chia thành 2 phần: Nợ ngắn hạn phải thanh toán dưới 1 năm và nợ dài hạn phải thanh toán trên 1 năm.
 • Về phần vốn chủ sở hữu, các bạn cần lưu ý trong việc hướng dẫn đọc báo cáo tài chính, rằng đây là phần đại diện cho tổng giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp, bao gồm: Vốn góp chủ sở hữu hay vốn cổ phần được góp vào doanh nghiệp.

Để có thể hiểu về các hướng dẫn đọc và phân tích báo cáo tài chính, các bạn cần nắm các quy tắc đọc bảng cân đối kế toán theo các bước như sau:

 • Bước 1: Liệt kê Tài sản – Nguồn vốn.
 • Bước 2: Tính toán % thay đổi

Bước 3: Cách đọc báo cáo kết quả hoạt động marketing

Trong phần hướng dẫn đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp này, một loại báo cáo cũng rất quan trọng mà các bạn cần phải chú ý đó là Báo cáo KQKD. Trong kỳ báo cáo phải tổng kết được doanh thu và chi phí hoạt động của một doanh nghiệp.

hướng dẫn đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo giúp doanh nghiệp nắm bắt được tình hình kinh doanh

3 mảng trong báo cáo kết quả kinh doanh của một tổ chức gồm những: lĩnh vực kinh doanh, nguồn tài chính và những hoạt động khác. Ở đây, chúng ta sẽ chú ý công thức:

Lợi nhuận thu được = Doanh thu mang về – Chi phí bỏ ra

 • Doanh thu được thu về chủ yếu do bán hàng và cung cấp dịch vụ. Đây được xem là nguồn thu trực tiếp của một công ty hay doanh nghiệp.
 • Giá niêm yết bán ra thể hiện tất cả chi phí sản xuất ra hàng hóa.
 • Lợi nhuận nhân đôi = Doanh thu từ hàng bán ra, dịch vụ cung ứng – Chi phí để sản xuất ra sản phẩm
 • Mọi chi phí khác mà công ty bỏ ra

Hoạt động tài chính bao gồm các mục mà các bạn cần lưu ý cho cách đọc báo cáo tài chính:

 • Doanh thu của một doanh nghiệp tới từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Chi phí phải bỏ ra cho nhiều mục đích khác nhau.
 • Hoạt động kinh doanh chính trong cách đọc bảng báo cáo tài chính gồm các khoản mục:
 • Doanh thu chủ yếu từ việc bán hàng và cung ứng các loại hình dịch vụ. Được xem là nguồn thu chủ lực của một tổ chức doanh nghiệp hay công ty.
 • Giá bán hàng hóa ra thị trường được thể hiện những chi phí bỏ ra để sản xuất.
 • Lợi nhuận nhân đôi = Doanh thu chủ yếu bán hàng, dịch vụ cung ứng – Chi phí sản xuất

Khi theo dõi các hướng dẫn đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp, các bạn cũng cần theo dõi thêm các hoạt động khác. Trong hoạt động marketing, hoạt động này thường chiếm phần nhỏ của doanh nghiệp. Trong quá trình đọc các hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính, các bạn cần lưu ý về Cách phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các bước đọc hiểu sẽ như sau:

 • B1: Chi phí bỏ ra và doanh thu phải được tách riêng biệt
 • B2: Cần tính toán rõ ràng các tỷ trọng doanh thu trong toàn bộ của công ty. Bên cạnh đó, bạn cần tính toán tỷ trọng các chi phí phải bỏ ra trong toàn bộ.
 • B3: Quan sát sự thay đổi.

Bước 4: Cách đọc báo cáo trong việc lưu chuyển tiền tệ

Một trong những báo cáo mà các bạn cần lưu ý khi đang đọc và tham khảo các hướng dẫn đọc hiểu báo cáo tài chính đó là đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

hướng dẫn đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cách đọc báo cáo được hướng dẫn chi tiết như sau:

 • Xem xét các dòng tiền tương ứng với hoạt động
 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính ảnh hưởng việc tăng và giảm vốn CSH
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

Bước 5: Cách đọc trong báo cáo tài chính

Trong khi tìm hiểu về cách đọc bảng báo cáo tài chính, cần lưu ý tới phần thuyết minh của Báo cáo tài chính như sau. Thông thường các bạn cần chú ý các thông tin sau:

 • Tiền tệ và kế toán
 • Chuẩn mực kế toán áp dụng
 • Các chính sách kế toán áp dụng

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Sau đây sẽ là phần hướng dẫn đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp phần Thuyết minh báo cáo tài chính:

 • Tìm hiểu về về doanh nghiệp
 • Thuyết minh trên BCTC

Khi xem xét các chỉ số tài chính, các bạn có thể tính toán qua các chỉ số tài chính tương đương, và so sánh với các ký trước, năm trước để theo dõi sự phát triển của doanh nghiệp của bạn.

Bước 6: Phân tích những khả năng thanh toán

Các chỉ số mà các bạn cần quan tâm trong cách đọc bảng báo cáo tài chính về các hệ số thanh toán của doanh nghiệp: Hệ số khả năng thanh toán,…

hướng dẫn đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Những điều cần lưu ý khi phân tích báo cáo tài chính

Bước 7: Đánh giá những nguồn tài chính trong báo cáo

Khi xem xét các hướng dẫn đọc báo cáo tài chính, các bạn cũng cần để ý các chỉ số quan trọng liên quan đến nợ của Doanh nghiệp. Xem xét hệ số nợ, nếu hệ số thấp thể hiện doanh nghiệp có mức độ an toàn cao, rủi ro tài chính thấp.

Bước 8: Phân tích đến khả năng sinh lời

Khi tham khảo các hướng dẫn đọc và phân tích báo cáo tài chính, các bạn hẳn sẽ không thể bỏ quên một chỉ tiêu quan trọng của doanh nghiệp đó là khả năng sinh lời. Về cơ bản, doanh nghiệp hoạt động là vì mục tiêu lợi nhuận.

Sau khi nắm cơ bản về cách đọc báo cáo tài chính, các bạn hẳn sẽ cần chú ý đến các điểm cơ bản sau như các tỷ suất về lợi nhuận.

Bước 9: Phân tích dòng tiền

Trong phần hướng dẫn đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp, các bạn cũng cần lưu ý việc phân tích dòng tiền là đánh giá năng lực tài chính của một tổ chức doanh nghiệp.

Cần xem xét những khoản dòng tiền sau trong quá trình phân tích dòng tiền theo cách đọc bảng báo cáo tài chính cơ bản.

Lời kết

Trên đây là các hướng dẫn đọc báo cáo tài chính cơ bản mà các bạn có thể tham khảo và áp dụng cho phù hợp với mục đích của mình. Hy vọng các bạn tìm được cho mình cách áp dụng hợp lý. Các bạn có thể tham khảo và đăng ký khóa học CEO Quản trị 4.0 để có thể nắm rõ cách quản trị doanh nghiệp, áp dụng những kiến thức đã học cho doanh nghiệp

XEM THÊM

Vui lòng liên hệ đến Hotline 0842424466 để được chuyên viên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc và đăng ký khóa học phù hợp nhất. Chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ quý học viên!

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM – CVG HỒ CHÍ MINH
Trụ sở: Tòa nhà Work Labs – Số 6 Võ Văn Kiệt, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Hotline: (+84) 08 4242 4466
Email: cskh@ceohcm.edu.vn

Để lại một bình luận

Bạn cũng có thể thích